ระบบกระจายสินค้า (Distribution Management)

1. ประวัติลูกค้า (Customer Profile)

  จัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐาน e-Invoice ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ) รองรับลูกค้าที่มีสถานประกอบการหลายสาขา พร้อมการจัดเก็บภาพแผนที่/ตำแหน่งพิกัด เพื่อสะดวกในการค้นหา
  ช่วยจัดการสื่อสารกับลูกค้าในช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ไปรษณีย์ ได้สะดวก รวดเร็ว

2. ใบเสนอราคา (Quotation)

  การเสนอราคาสามารถกำหนดได้ในลูกค้าแต่ราย
  สามารถแสดงรูปภาพในการสื่อสารกับลูกค้าในเอกสารเสนอราคาได้

3. ใบสั่งขาย (Sales Order)

  สามารถตรวจสอบใบสั่งขายทั้งหมด และใบสั่งขายคงค้างพร้อมกราฟเปรียบเทียบเป้าการขาย ยอดใบสั่งขาย และยอดขายตามราย 12 เดือน
  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการทำงานนอกสถานที่ด้วย Sales2go Mobile Application

4. เอกสารใบส่งของ (Invoice)

  ง่าย ถูกต้อง รวดเร็ว สำหรับการขายลูกค้าในประเทศ
  สะดวก ถูกต้อง สำหรับกระบวนการส่งออก
  รองรับการทำงานแบบ Dropship

5. ใบขอซื้อ (Purchase Request)

  สั่งซื้อไม่พลาด เพราะทำงานเชื่อมต่อกับระบบวางแผนการผลิต ทำให้ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายผลิตมีวัตถุดิบเพียงพอกับความต้องการ
  ลดความผิดพลาดในการสั่งซื้อ
  แปลงหน่วยซื้อให้กับผู้ขายได้
  ตรวจสอบราคาซื้อย้อนหลัง
  ประเมินประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าของผู้ขาย

6. บริหารคลังสินค้า (Warehouse Management)

  ตรวจสอบย้อนหลัง
  ง่ายในการจัดการสินค้า
  รองรับการจัดสินค้า
  รองรับการนำเข้า-ส่งออกของกรมศุลกากร บีโอไอ และฟรีโซน
  รองรับสินค้าที่ต้องการใช้ข้อมูลแบบ 2 หน่วยนับ
  ลดความผิดพลาดจากการรับสินค้าโดยใช้หน่วยนับเป็นน้ำหนัก
  ดูจำนวนคงเหลือผ่าน Sales2Go Mobile Application

7. บริหารจัดส่ง (Transportation Management)

  ตรวจสอบรถขนส่ง แบบเรียลไทม์บน Google Map
  สามารถตรวจสอบประวัติย้อนหลัง ระยะทางเฉลี่ย และผู้รับ