บริการ

MATRIX ERP ซอฟต์แวร์ออนไลน์ระบบการจัดการทรัพยกรที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาการจัดการขององค์กร


หนึ่งในบริการ Software as a Service หรือการให้บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ที่ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การบริหารงานขององค์กรธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคือ MATRIX ERP หรือระบบการจัดการทรัพยากรในองค์กร

ซอฟต์แวร์ MATRIX ERP ที่ ซีเอส ล็อกซอินโฟ พัฒนาขึ้นมามีคุณสมบัติพื้นฐานในการเป็นซอฟต์แวร์ระบบการจัดการทรัพยกรในองค์กรทุกประการ โดยรองรับการบริหารจัดการงานทั้งในส่วนของ...

และภายใต้คุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรในองค์กร MATRIX ERP มีความเหนือกว่าซอฟต์แวร์อื่นๆ ในหลายๆ ด้าน เพียงแค่คิดว่าจะใช้งานองค์กรก็จะได้รับประโยชน์ทันทีในเรื่องของการลดต้นทุน