งาน B2B Alibaba @Swissotel

งานสัมมนาธรรมนิติ
ตุลาคม 10, 2016
Thailand Software Fair 2016
ตุลาคม 10, 2016

งาน B2B Alibaba @Sowissotel

ซีเอส ล็อกซอินโฟ นำ MATRIX ERP มาแสดงในงานส่งเสริม SMEs ทำธุรกิจในรูปแบบ B2B ผ่านทางเว็บไซต์ Alibaba.com ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด โปรโมชั่น ซีเอส ล็อกซอินโฟ ภายในงาน.... ”สำหรับอุตสาหกรรมที่มีภาคการผลิตที่มีใบ รง.2 และ รง.4 สามารถเข้าร่วมโครงการส่งเสริม SMEs ใช้ระบบ ERP ขนาดใหญ่ในธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบ Digital ปี 2559 โดยจะรับการสนับสนุนค่าติดตั้งระบบ (Implement) 50% หรือสูงสุด 80,000 บาท”