ข่าวสารและกิจกรรม

เมษายน 4, 2018

ความหมายของระบบ ERP และประโยชน์ของระบบ ERP

ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning : ERP System) ซึ่งเป็นระบบการวางแผนและควบคุมทรัพยากรของ องค์กร โดยการเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกันตั้งแต่ระบบงานทางด้านการวางแผนการผลิต (Production Planning) การจัดการวัสดุ (Materials Management)
เมษายน 4, 2018

การตัดสินใจเลือก ERP Package หรือ ERP In-House Development

ซอฟต์แวร์ ERP สำเร็จรูป หรือ ERP Package เป็น Application Software Package ซึ่งผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทผู้จำหน่าย ERP Package (Vendor หรือ Software Vendor) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างและบริหารงานระบบ ERP โดยจะใช้ ERP Package ในการสร้างระบบงานการจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคล โดยรวมระบบงานทุกอย่างไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน
ตุลาคม 10, 2016

Thailand Software Fair 2016

CS LOXINFO ในงาน Thailand Software Fair 2016 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ งานใหญ่ที่รวบรวมซอฟท์แวร์ที่พัฒนาโดยคนไทยเพื่อธุรกิจไทย
ตุลาคม 10, 2016

งาน B2B Alibaba @Swissotel

ซีเอส ล็อกซอินโฟ นำ MATRIX ERP มาแสดงในงานส่งเสริม SMEs ทำธุรกิจในรูปแบบ B2B ผ่านทางเว็บไซต์ Alibaba.com ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
ตุลาคม 10, 2016

งานสัมมนาธรรมนิติ

ซีเอส ล็อกซอินโฟ ปรับตัวออกซอฟท์แวร์ออนไลน์ MATRIX ERP และ MATRIX HRM รองรับระบบภาษีใหม่ หลังจากสรรพากรกางโรดแมปเดินหน้าระบบภาษี