เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร (Leased Line) มาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ด้วยประสบการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมในทุกๆ ด้านปัจจุบันได้ผันตัวเป็นผู้ให้บริการทางด้านไอซีทีครบวงจร เป็นผู้ให้บริการที่สามารถสนับสนุนองค์กรธุรกิจให้ดำเนินงานในยุคดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริการของเราครอบคลุมทั้งเรื่องของ Managed Internet Network, Firewall and Security Solutions, Wi-Fi and Lan Network Solutions, Virtualization and Cloud Computing Solutions, CCTV and Security Solutions, VDO Conference Solutions และ Integrated and Total ICT Solutions ด้วยเป้าหมายในการให้บริการ 3 ต่อ คือ ต่อเชื่อม ต่อเนื่อง และต่อยอด เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ไอซีทีในการดำเนินธุรกิจ


และด้วยประสบการณ์และศักยภาพของการเป็นผู้ให้บริการทางด้านไอซีทีครบวงจร ได้เห็นปัญหาการใช้บริการซอฟต์แวร์ขององค์กรธุรกิจมาโดยตลอด บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) จึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Software as a Service หรือ SaaS ซึ่งเป็นบริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานรวมไปถึงแก้ปัญหาการใช้บริการซอฟต์แวร์แบบเดิมที่องค์กรธุรกิจต้องพบเจอมาโดยตลอด

Software as a Service คือ การให้บริการซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจากเดิมไปอย่างสิ้นเชิง เปลี่ยนจากการที่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ไปเป็นการใช้งานแบบออนไลน์ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้ผ่านเบราเซอร์โดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต นั่นหมายความว่าคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานทำหน้าที่เพียงแค่แสดงผลและรับคำสั่งการทำงานเท่านั้น การประมวลผลของซอฟต์แวร์ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ จะอยู่บน Data Center หรือศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ซึ่งมีมาตรฐานความปลอดภัยและมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลา

ซอฟต์แวร์ออนไลน์มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยแค่ไหน


การใช้บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ซึ่งข้อมูลต่างๆ ขององค์กรจะถูกจัดเก็บไว้ภายใน Data Center ของผู้ให้บริการนั้นไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่หรือเป็นเรื่องใหม่แต่อย่างใด ในต่างประเทศใช้บริการซอฟต์แวร์ในลักษณะนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว และในประเทศไทย ซีเอส ล็อกซอินโฟ ได้ให้บริการ Data Center มาเป็นเวลานานแล้วเช่นกัน โดยปัจจุบันมี Data Center ที่มีมาตรฐานสากลไว้รองรับและให้บริการทางด้านนี้ถึง 3 แห่ง คือ ที่อาคาร กสท. โทรคมนาคม ตั้งอยู่บนถนนบางรัก ที่อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ถนนรัชดาภิเษก และที่อาคาร THE CLOUD ถนนรัชดาภิเษก-รามอินทรา ซึ่งเป็นอาคาร Data Center ที่มีศักยภาพมากที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย ดังนั้นองค์กรจึงมั่นใจได้ว่า Software-as-a-Service หรือซอฟต์แวร์ออนไลน์เป็นบริการที่ดีมีความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยอย่างแน่นอน

สิ่งที่องค์กรจะได้รับจากการใช้ Software as a Service


  ลดการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์ เมื่อเป็นการใช้งานออนไลน์จึงไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก และไม่จำเป็นต้องจัดทำห้องเซิร์ฟเวอร์แต่อย่างใด ช่วยให้องค์กรลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างมาก
  จ่ายค่าบริการตามขอบเขตการใช้งานจริง สามารถกำหนดขอบเขตในการใช้งานซอฟต์แวร์ได้ว่าต้องการใช้บริการแค่ไหน ในส่วนใดบ้าง และจ่ายค่าบริการตามจริง ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน
  ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เมื่อไม่ต้องจัดทำเซิร์ฟเวอร์และไม่มีการติดตั้งซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์องค์กรอาจไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ไอทีประจำซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการจ้างพนักงานลงได้อีกทางหนึ่ง

ประโยชน์ในอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของประสิทธิภาพการดำเนินงาน คือ...


  สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา การใช้งานซอฟต์แวร์แบบออนไลน์ขอเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยให้การทำงานหรือการบริหารงานไม่จำกัดอยู่เฉพาะในสำนักงานเท่านั้น
  ไม่มีปัญหาระหว่างการใช้งาน ภายใน Data Center มีวิศวกรซึ่งมีความรู้ความชำนาญทำหน้าที่ดูแลระบบ 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน ซอฟต์แวร์จึงอยู่ในสถานะที่พร้อมให้บริการตลอดเวลา
  ซอฟต์แวร์มีความยืดหยุ่นสูง ผู้ใช้สามารถที่จะตั้งค่าการใช้งานต่างๆ ได้มากกว่าซอฟต์แวร์แบบเดิม รองรับระบบหรือแบบฟอร์มใหม่ๆ ของทางราชการในอนาคต และผู้ใช้บริการจะได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีการอัพเดทอยู่เสมอโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม