MATRIX ERP บนระบบ "Cloud Technology" ของ CS LOXINFO ดีอย่างไร?

บริการบนศูนย์คอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล ครบวงจร

ระบบ Cloud Technology ของ CS LOXINFO ถูกติดตั้งอยู่ในศูนย์คอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล (Data Center) ที่เป็นมิตรภาพต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น พร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุมตามมาตรฐาน ISO9001, ISO2000 และ ISO 27001 ทำให้มั่นใจเรื่องคุณภาพและบริการ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

ดูแลฐานข้อมูลอันมีค่าให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต

หมดกังวลจากไวรัส มัลแวร์ และภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต ด้วยทีมวิศวกรเฉพาะทางดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
7 วันทำการ ระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน พร้อมสำหรับการทำงานอย่างต่อเนื่อง

รองรับการทำงานแบบต่อเนื่องด้วยศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 3 แห่ง

ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 3 แห่ง พร้องวงจรเชื่อมต่อภายในประเทศและระหว่างประเทศความเร็วสูงหลายวงจร
ที่ทำงาน ทดแทนกันได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง เชื่อมโยงทั่วทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็วไม่ติดขัด

สะดวกรวดเร็ว พร้อมทำงานทันที ทุกที่ ทุกเวลา

สามารถเปิดระบบพร้อมใช้ทันทีผ่านอินเทอร์เน็ตบราวเซอร์ บนระบบปฏิบัติการยอดนิยม เช่น Windows, MacOS,
Linux พร้อมกับระบบเสริมที่ทำงานบนโมบายล์แอปพลิเคชั่น

MATRIX ERP BY CS LOXINFO เหมาะกับใคร ?

ข่าวสารและกิจกรรม

เมษายน 4, 2018

ความหมายของระบบ ERP และประโยชน์ของระบบ ERP

ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning : ERP System) ซึ่งเป็นระบบการวางแผนและควบคุมทรัพยากรของ องค์กร โดยการเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกันตั้งแต่ระบบงานทางด้านการวางแผนการผลิต (Production Planning) การจัดการวัสดุ (Materials Management)
เมษายน 4, 2018

การตัดสินใจเลือก ERP Package หรือ ERP In-House Development

ซอฟต์แวร์ ERP สำเร็จรูป หรือ ERP Package เป็น Application Software Package ซึ่งผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทผู้จำหน่าย ERP Package (Vendor หรือ Software Vendor) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างและบริหารงานระบบ ERP โดยจะใช้ ERP Package ในการสร้างระบบงานการจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคล โดยรวมระบบงานทุกอย่างไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน
ตุลาคม 10, 2016

Thailand Software Fair 2016

CS LOXINFO ในงาน Thailand Software Fair 2016 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ งานใหญ่ที่รวบรวมซอฟท์แวร์ที่พัฒนาโดยคนไทยเพื่อธุรกิจไทย